A házi beteggondozás és betegfelügyelet keretében vállaljuk

A házi beteggondozás célja, az ellátást igénybe vevő idősnek segítséget nyújtani a fizikai, mentális és szociális szükségletei kielégítésében.

A segítségnyújtás mértékét élethelyzete és egészségi állapota, valamint az önellátási képessége határozza meg.

Törekszünk a meglévő képességeinek fenntartására, a testi, lelki és egészségügyi állapotának hosszútávon megőrzésére, valamint a krónikus betegségekből adódó szövődmények kialakulásának lassításra.

A házi beteggondozás feladatellátása során segíti az ellátottat abban, hogy hosszú távon saját megszokott környezetében, életkorának megfelelően, egészségi állapotának szinten tartásával élje mindennapjait.

A tevékenységet a kompetencia határok figyelembevétele mellett szociális szakképzettséggel rendelkező szakemberek és képesítés nélküli szociális segítők közreműködésével valósítjuk meg.

Házi beteggondozás, betegfelügyelet árak, igénylés

A házi beteggondozást és betegfelügyeletet igénybe vevő kliensek

Kliens lehet: minden olyan felnőtt ember, aki saját otthonában él, az egészségügyi, mentális és szociális állapota miatt részben vagy teljesen egészében segítségre szorul a mindennapi szükségletei kielégítésében.

 • időskorúak és önmaguk ellátására saját erőből nem képesek
 • akikről a hozzátartozóik gondoskodni nem, vagy csak részben képesek
 • akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához

A Kliens szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatásunk magába foglalja a személyi gondozás és a szociális segítés különböző tevékenységeit, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra.

Házi beteggondozás, betegfelügyelet árak, igénylés

1) Szociális segítés keretein belül vállalt tevékenységek

 • A szűkebb lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés: takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), pipere mosás, vasalás
 • A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, étel melegítése, étkeztetés (etetés), mosogatás
 • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

2) Személyi gondozás keretein belül vállalt tevékenységek

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • Családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • Az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, igény szerint társalgás, programon való részvétel a klienssel
 • Orvosi vizsgálatra, hivatalos ügyek intézéséhez kíséret biztosítása

3) Gondozási és ápolási feladatok körében

 • Mosdatás, fürdetés, öltöztetés
 • Körömápolás, bőrápolás
 • Haj-, arcszőrzet ápolás, száj-, fog- és protézis ápolás
 • Ágyazás, ágyneműcsere
 • Inkontinencia betét/ nadrágpelenka cseréje
 • Folyadékpótlás (itatás) és segítségnyújtás étkeztetésnél (etetés) (segédeszköz nélkül, a szondatáplálás szakápolói feladat)
 • Mobilizálás az ágyban
 • Hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • Decubitus (felfekvés) megelőzés, szükség szerint felületi sebkezelés
 • Sztóma zsák cseréje
 • Gyógyszer kiváltása, gyógyszer kiadagolása napi/heti dobozba, gyógyszerelés monitorozása
 • Vérnyomás és vércukor mérése
 • Kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
 • Kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

4) Éjszakai felügyelet

 • A szolgáltatás minden éjszaka igény szerint az esti óráktól kezdve a reggeli időszakig terjed
 • Tartalmazza:
  • fürdetés
  • inkontinencia kezelése
  • gyógyszerbeadás
  • felügyelet
  • beszélgetés

Házi beteggondozás, betegfelügyelet árak, igénylés