Az otthoni szakápolást igénybe vevő kliensek

A Veronika Egészségügyi és Szociális Központ (VESZK) által nyújtott Otthonápolási szolgáltatásunk célja, otthoni körülmények között kórházi szintű szakápolást nyújtani a magasan kvalifikált, speciálisan képzett szakemberek segítségével. Az otthoni szakápolás a Kliens (beteg) otthonában kezelőorvosának rendelésére végzett tevékenység, melyet szakképzett ápoló végez. Amennyiben az ápolást elrendelő orvos gyógytornát vagy fizioterápiát (is) elrendel, gyakorlott gyógytornász és/vagy fizioterápiás asszisztens segíti a szakápoló munkáját.

A kórházi ellátással szemben az otthonápolás legnagyobb előnye, hogy a beteg saját otthonában lábadozhat, kivédve ezzel az esetleges kórházi fertőzéseket. Az otthonápolás célja, hogy a kórházi ellátást kiváltsa és a lábadozási időt lerövidítse a személyre szabott ápolási, mozgásterápiás és egyéb tevékenységek elvégzésével.

Kliens lehet: minden olyan betegségben szenvedő felnőtt ember, aki állapotánál fogva fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezést/ellátást nem igényel, otthonában tartózkodik és kezelőorvosa írásban, szakápoló tevékenység(ek)et rendelt el számára. Tehát, szolgáltatásainkat azok a betegek vehetik igénybe, akiknek a kezelőorvosa javasolja ezt, a háziorvosa pedig írásban elrendeli és ellenőrzi a szolgáltatások elvégzését azáltal, hogy folyamatos visszacsatolást kap a szakápolás hatékonyságáról vagy épp hatástalanságáról.

Munkatársaink olyan képzett gyógytornászok, szakápolók  és fizikoterápiás asszisztensek, akik többéves szakmai gyakorlattal garantáltan a legjobb ellátásban részesítik a betegeket.

Otthoni szakápolás árak, igénylés

Hogyan vehetik igénybe a szolgáltatásainkat?

A VESZK az ápolásra – gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosít, melynek mértékét és módját mindenkor orvos utasítására és az ellátott egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. Munkánk során együtt kívánunk működni a szakemberekkel, illetve a kliensekkel. Célunk, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson, így segítve önállóságuk megtartását, a kiszolgáltatottság érzésének megszüntetését.

A beteg az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat elsősorban a családorvos, a fekvőbeteg-intézeti szakorvos vagy a szakrendelői szakorvos utasítására veheti igénybe. Ebben az esetben hozzánk már szakápolás elrendelő lappal érkezik. Amennyiben nincs még ilyen írásos elrendelője, de szüksége lenne szakápolói segítségre, a beteg állapotfelmérését követően, szakmai vezetőn elkészíti a javaslatot a szakápolásra, melyet a háziorvoshoz eljuttatunk és jóváhagyatunk.

Klienseink beutaló nélkül is igénybe vehetnek bizonyos, rehabilitációt elősegítő, elsősorban gyógytorna-, és fizioterápia szolgáltatásokat, melyekről a szakmai vezető ad személyre szóló tájékoztatást.

Otthoni szakápolás árak, igénylés

A VESZK Otthonápolási Szolgálat az alábbi alaptevékenységeket látja el:
 • Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási feladatok végzése és a betegnek vagy a családtagnak történő megtanítása
 • Gyomorszonda cseréje
 • A gége (tracheális) kanül ellátása (tisztítása, betét cseréje, tevékenység tanítása
 • Állandó hólyag katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok
 • Az intravénás folyadék és elektrolit pótlásához, parenterális gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok
 • Injekció beadása (subcutan, intramuscularis)
 • Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiénia biztosítása, valamint a mozgás segítése, rehabilitációban való aktív közreműködés
 • Sebkezelés. Műtéti területek (nyitott- és zárt sebek) ellátása
 • Sztómaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakma specifikus szájápolási tevékenységek műtét után
 • Beöntés
 • Felfekvés és egyéb fekélyek szakápolási feladatai
 • Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
  • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása
  • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása
  • hely – és helyzetváltoztatás segítése
 • Gyógytorna
 • Elektroterápia biztosítása (Transcután elektronervostimulációs kezelés /TENS/; Elektromos ingeráram kezelés Ministim fizioterápiás készülékkel)
 • Folyamatos szakápolás: oxigénterápia, légzésterápia, szívó alkalmazása

Otthoni szakápolás árak, igénylés